Om Oss

 

Hegna Transport A/S er i hovedsak et entreprenørfirma som i tillegg driver med bl.a. containerkjøring, snøbrøyting og maskinflytting. Vi holder til på Hurum, men har i tillegg store deler av Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus som arbeidsområde.

Hegna Transport A/S ble startet i 1994 med 2 gamle lastebiler, og har siden den tid vokst seg opp til det det er i dag. I dag består bilparken av 21 lastebiler med hengere. Vi har tippbiler, semi med både walkingfloor og kapellhengere, krokbiler og liftbil. For øvrig består maskinparken av belte- og hjulgående gravmaskiner fra 1,5 og opp til 30 tonn, hjullastere, traktor, maskinflyttehengere, dumpere, borerigg, dozer, bobcat, feiebil, hoppetusser og minidumper. Til hjullasterne og traktoren har vi også brøyteutstyr som f.eks. skjær, klappving, fres og strøkvern.

Hegna Transport A/S er i stadig vekst, og det er noe vi er veldig stolte av.
For tiden har vi 35 fast ansatte, og en del innleid arbeidskraft. Vi arbeider for både privatpersoner og bedrifter. En av våre fordeler er at vi har alt av maskiner og utstyr selv for å utføre jobben. P.g.a. dette, og i tillegg nøye planlegging, går ikke mye av tiden med til å vente på maskiner eller masser som ikke er der når de skal.