Tjenester

Trenger du hjelp til graving av grøfter eller jevning av tomter?

Hegna Transport A/S kan utføre de fleste oppdrag innen graving. Vi påtar oss både store prosjekter og enkelt gravearbeid.

Transport, masser, bortkjøring og lossing :

Hegna Transport A/S tar opp bestilling på alle slags masser, og påtar seg også transportoppdrag. Her kan vi nevne transport av f.eks sand, grus, stein, singel, fyllmasser, toppmasser, bark og matjord til utjevningsplener. Alle produktene vi leverer er av topp kvalitet, og transporten er rimelig.

Det bør nevnes at vi har god kontakt med våre leverandører slik at vi på kort varsel kan levere til våre kunder. Hegna Transport A/S har også maskinflyttehenger, og kan flytte både egne og andres maskiner. Vi kan også påta oss andre massetransportoppdrag, blant annet av korn og tømmer.

Vi driver med alt innen:
Transport
Graving
Sprenging
Riving
Anleggsarbeid
Containere
Maskinflytting
Snørydding/brøyting

Vi leverer følgende produkter av topp kvalitet:
Bark
Matjord
Sand
Singel
Stein
Fyllmasse
Toppmasse

Vi har fleksible åpningstider, har sentral godkjenning, Startbank og er medlem i NLF.

Ta kontakt når som helst!